Liên hệ

Công Ty Măng Tây Xanh Dũng Hà
SĐT: 01664345863
Địa chỉ:  Số A11, Ngõ 100 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.